Ruskning i Fjälbynsområdet.

Var igår med god hjälp av Jocke Selin och ”ruskade” och spårade över Älgträsket. Prövar en lite annorlunda sträckning i år. ”flö” fanns det på en sträcka av ca 50m en bit ut från landfäste på Fjälbyssidan (Där packade vi cirka 4m brett) annars riktigt bra. Kom ihåg överfart över vattendrag sker på egen risk. Vänliga häls T. Söderberg