Arbeten utförda idag, 28/10-18.

Åtgärder utförda i dag på ledsystemet av Tobbe Pettersson,Jens Pettersson,Peder Karlsson, bra jobbat!

Man har fixar markering över trumma i Selet samt uppmärkning på Brönetleden där man satt ner förbudsskyltar på gamla kraftledningen där det nu växer ungskog, enl önskemål av markägare.

Bra jobbat med detta och nästa helg har detta gäng för avsikt att röja runt samhället samt fixa bron vid Motorklubben (Punkt 1 på listan)

ÅTGÄRDSLISTA SÄS-19.

1. Rep bro över bäcken vid Motorklubben.

2. Ny bro över bäcken i Lövvattnet,läggs rakt över bäcken och inte snett som i nuläget. (nuvarande alldeles för låg) ÅTGÄRDAD20/10-18.

3. FLER SWISHINFOTAVLOR PÅ LEDOMRÅDET. Tex på lämpligt ställe på Ringleden samt vid dom större ledområdesingångarna tex i Marsjön samt uppe i norr. Någon tavla i Vebomark samt exempelvis i Fjälbyn/U-bäcken/ Önnesmark samt vid utflyktsmål/grillplatser med medgivande från ev ägare av utflyktsmål/grillplats.

4. Borttagning några björkar nedanför MIWA/KMA vid utfart ut på Gärdefjärden. ÅTGÄRDAD 20181022.

5. Ev omdragning led till Munkviken (Markägare har ev förslag)

6. Förbättrad skyltning (kryssmarkeringar) ”Fjälbyn”- U-bäcken.

7. Ev nya vindskydd till Hökmarksberget/Kulberget.

8. Skylt/kryss förbättring/upprustning på sträckan Marsjön-Juviksskäret.

9. Skyltuppsättning på Brönetleden mellan Gärdefjärden-Högfjärden.

”Skogsplantering/Skoterförbud ” markering för hygge vid 90 graders kurvorna.

samt ”Skogsplantering/Skoterförbud” vid nerlagda kraftledningen. ÅTGÄRDAT 20181028.

10. Rekognosera/färdigställa ny sträckning mellan Lövångers Bygg o ”Tennisplan”