Åtgärdslista inför säsong-21!

*Bro över Jomyrdiket. (Gunther. Leden mot Juviksskäret)

*Skyltning/uppmärkning led till Juviksskäret. Janne L, Gunther)

*Omdragning led över Högberget. (För att undvika körning över branten/toppen vilket är besvärligt med sladd. Thune Söderberg)

*Brobyggen Kråkvattnet-Hötjärn.  (Janne L) (Materiel utkört)

*Brobyggen V-Hökmark- Norra Gräns.  (Jerry, Ubbe)( Materiel utkört)

*Förbättrad skyltning Ringleden samt mot Skidstugan /Lövånger.  (Jonas,Tobias)

*??? Gå sträckan mot Marsjön och märka ut “optimal” sträckning med orange vägpinnar.

Ledstolpe på Gärdefjärden flyttas på land.

Skyltar: OKQ8 Bensin H, Uttersjöbäcken H,V. Blacke Hamn H,V.

Ortsnamnstavla i Mångbyn: Tavlan i korsningen mot Högberget invid Vallsvägen: Vriden,förmodligen av plogsnö, skyltar lossas i fästen och vrids till/riktas.

Ev flytt led i V-Hökmark, runt träsket: Markägarförhandlingar pågår 2020-03-21.