Igenvallade ledöverfarter.

Vägöverfarterna kring Västra Hökmarksområdet är svårframkomliga pga snövallning som utförts, tyvärr har inte våra överfarter skonats.

Vi ska försöka lösa detta framöver så snart vi kan.