Ledomdragning Mångbyn.

Omdragen ledsträckning i Mångbyn efter markägarönskemål.

Gäller sträckan mellan Mångbyn och Vallsvägen (Högbergsleden)

Sträckan skyltad o klar.

Respektera hastighetsnedsättningen, 30km/t förbi hästhagen.

Mvh Janne.