Ruskat idag/Uppkörda leder idag.

Hej!

Jag har idag ruskat Gärdefjärden/Högfjärden/Älgträsket. Gärdefjärden:Överfarten mot Brönet går över Gärdefjärden strax öster om Vattenverket,rakt mot Blackeleden för att vid infarten mot Blackeleden följa norra kanten av Gärdefjärden mot infarten till Brönet/mot Högjärden,denna sträckning pga att de var flövatten där vi normalt brukar ha överfarten mot Brönet. Högfjärden:Ungeför samma sträckning som tidigare,flövatten på ett ställe mitt på fjärden,ca 50-100 meter men inga problem ta sig över,i övrigt bra. Älgträsket: Lite flövatten fläckvis,men inga problem ta sig fram. Gunder har idag kört upp Björkåsstigen så man kan iom det säga att alla leder kring Fjälbyn/Uttersjöbäcken/Önnesmark/Hökmarksberget/ut till Botnialeden från Önnermark är uppkört,dock ej sladdat. Sladdningen kommer troligen igång under kommande vecka.

Leden till Munkviken är också uppkörd idag,inga problem över Avafjärden ej heller över Lill-Gladaviken,däremot väldigt lite snö närmast havet,nästan så att lingonriset är framme närmast havet!

RUSKNINGEN!! OBS RUSKNINGEN ÄR INGEN GARANTI FÖR TILLRÄCKLIG ISTJOCKLEK,ALL KÖRNING PÅ ISEN SKER PÅ EGEN RISK!!

Mvh Janne.