Ruskning påbörjas 29/12-22.

Ruskar preliminärt (om inget oförutsett inträffar) sjöarna Avafjärden/Gärdefjärden och ev Högfjärden i morgon 29/1-22.

Tänk på att den ruskade sträckan INTE är någon garanti för tillräcklig istjocklek.

ALL KÖRNING PÅ IS SKER PÅ EGEN RISK!

Mvh Janne.