Uppkörda leder kring Uttersjöbäcken med omnejd.

Gunder Söderberg meddelar att ledsystemet runt Fjälbyn/Uttersjöbäcken/samt ner mot Björkåsen/Kulberget är uppkört och även sladdat till stor del. Greger Lundmark har kört upp/sladdat runt Önnesmark mot E4 och över till Botnialeden samt ner till V-Hökmark. Tack för era insatser i det området! Mvh Janne.