Ledrapporter

Här kan du läsa fortlöpande rapporter om våra leder, istjocklek, osv.

En ny ledkarta är under utveckling. Tills vidare kan du se vårt ledsystem via http://kartor.skelleftea.se/cbkort? Gå in under ”Fritid” och välj ”Skoterleder”

Angående notiser om ruskning över sjöar är det viktigt att komma ihåg att utmärkningen är en rekommendation och ingen garanti för att istjockleken är tillräcklig. All körning på is sker helt på förarens ansvar o omdöme!

Åtgärdslistan inför kommande säsong-19!

Hej! Nu måste vi sätta fart med åtgärdslistan , vintern kan komma när som helst. Har delegerat ut lite huvudansvar på vissa punkter i kväll. Tobias Pettersson ansvarar för att punkterna 1,4,9 blir utförda innan vintern. Detta innebär naturligtvis att han ska ha hjälp med detta, kontakta Tobbe P och erbjud din hjälp!! Pär Nyström ansvara för brobygget över bäcken i Lövvattnet, preliminär arbetsdag blir kommande helg den 20/21-10, kontakta Pär och erbjud din hjälp!! 1. Rep bro över bäcken vid Motorklubben. TOBBE P. 2. Ny bro över bäcken i Lövvattnet,läggs rakt över bäcken och inte snett som i nuläget. (nuvarande alldeles för låg)PÄR NYSTRÖM. 3. FLER SWISHINFOTAVLOR PÅ LEDOMRÅDET. Tex på lämpligt ställe på Ringleden samt vid dom större ledområdesingångarna tex i Marsjön samt uppe i norr. Någon tavla i Vebomark samt exempelvis i Fjälbyn/U-bäcken/ Önnesmark samt vid utflyktsmål/grillplatser med medgivande från ev ägare av utflyktsmål/grillplats. 4. Borttagning några björkar nedanför MIWA/KMA vid utfart ut på Gärdefjärden.TOBBE P. 5. Ev omdragning led till Munkviken (Markägare har ev förslag) 6. Förbättrad skyltning (kryssmarkeringar) ”Fjälbyn”- U-bäcken. 7. Ev nya vindskydd till Hökmarksberget/Kulberget. 8. Skylt/kryss förbättring/upprustning på sträckan Marsjön-Juviksskäret. 9. Skyltuppsättning på Brönetleden mellan Gärdefjärden-Högfjärden. ”Skogsplantering/Skoterförbud ” markering för hygge vid 90 graders kurvorna. samt ”Skogsplantering/Skoterförbud” vid nerlagda kraftledningen.TOBBE P. 10. Rekognosera/färdigställa ny sträckning mellan Lövångers Bygg o ”Tennisplan”

Sladdning pågår!

Rune Berglund är duktig och nöter på med sladden. Idag varit över Brönet/Ringleden/Munkviken/Pålholmen. Bra jobbat!! // Janne.

Lövångers Skoterklubb:s grundtänk när det gäller våra skoterleder är att alla ska hålla sig till befintliga skoterleder så långt det är möjligt och respektera skyltar och ledkryss som finns uppsatta i respekt mot våra markägare. Ledkryss ”runt” en lägda betyder oftast att markägaren vill att sträckningen ska gå just där av någon anledning (det kan vara pga täckdikning eller liknande) och vi ber därför alla att följa dessa skyltningar och uppkörda spår och inte gena över åkermark för att ”man kan” . Sk ”friåkning” är absolut inget som vi önskar inom föreningen. Vi är ett fåtal som lägger ner otroligt många timmar på att hålla verksamheten igång med sladdning, röjning,skyltning,brobyggnationer, markägarkontakter,möten, datatimmar med planering, i vissa fall även uttagen semester för att jobba för föreningens bästa osv, helt utan ersättning. Hjälp oss i vår strävan att fortsätta bibehålla vårt goda rykte som vi byggt upp under många år och meddela gärna dom som ev inte lever upp till vår grundtanke och informera. Kör snyggt o lugnt! // Janne.

Dom unga tar ansvar!

Idag tackar vi Simon Öhgren mfl som varit ute med sladden och jobbat mellan Fjälbyn-Bäckfjärden! Bra jobbat och tummen upp säger vi och är extra glada för att vi får in nya ungdomar som vill hjälpa till med det ideella arbetet med ledunderhållet! Mvh Janne.

Vi tackar Erik Andersson och Rune Berglund för insatser med uppkörning/delvis sladdning av ledsystemet över Avafjärden och ner till Pålholmen samt Munkviken, bra jobbat!

Uppkörda leder kring Uttersjöbäcken med omnejd.

Gunder Söderberg meddelar att ledsystemet runt Fjälbyn/Uttersjöbäcken/samt ner mot Björkåsen/Kulberget är uppkört och även sladdat till stor del. Greger Lundmark har kört upp/sladdat runt Önnesmark mot E4 och över till Botnialeden samt ner till V-Hökmark. Tack för era insatser i det området! Mvh Janne.

Säker nertagning av vindfällen över skoterled!

På skoterledssträckningen i Broträsk hade det rasat två vindfällen mot varandra upptäckte vi förra veckan. Vi bedömde risken med att få ner dessa och valde att anlita ett huggarproffs och idag så fixades detta tack vare Greger Olsson som säkert tog ner träden. Tack också till markägaren Torvald för tillstånd till nertagning av träden.

Helt ny skyltning över Brönet mellan sjöarna!

Idag har undertecknad och Albin o Pär Nyström skyltat upp Brönetsträckan med nya stolpar/kryss samt reflexpinnar över hygget. Var behövligt med en upprustning, blev fint.

Ny sträckning mot Högberget.

I går kväll, ganska sent/med kort varsel, så sätter jag mig ner och börjar ringa runt till personer för att få till stånd en röjningsaktivitet på leden mot Högberget. Det tog mig endast några minuter så hade jag 3 man klara för uppdraget. Idag har det regnat hela dagen och jag räknade inte med att det skulle hända nåt idag utan ev i morgon iom regnet. Döm om min förvåning när dom ringer och säger att arbetet är klart idag mitt på dagen! Man blir både tacksam o imponerad över dessa ideella ”dårar” som ställer upp o jobbar när man ringer runt som en ”slavdrivare” för att få ihop folk. Grymt jobbat Robert Lundström, Pär Nyström, Tobbe Pettersson!! Ang Högbergsleden så kommer vi till denna säsong erbjuda en delvis annan sträckning från E4:an upp till ”Palles väg” Tidigare har det varit knöligt genom skogen med lite snö på marken pga tät skog och stubbigt men nu blir det att åka en annan väg, en gammal skotarväg/skogsväg som är helt stubb o stenfri som idag röjts upp av ovanstående hjältar. Den slutgiltiga sträckningen närmast E4 är ännu inte fastställd beroende på att vi avvaktar svar från markbrukare. Sträckningen genom skogen har vi tacksamt fått tillstånd till av markägaren Anders Grenholm! Vi hoppas hinna färdigställa detta innan vintern. Mvh Janne.

Fin arbetsinsats i Ytterbyn i helgen!

Pär Nyström, Albin Nyström samt Peter Andersson har idag rivit 3 broar på ledsträckan mellan Broträsk o Ytterbyn för renovering/nybyggnation. Tidens tand hade gått hårt åt broarna så nytt virke ditsatt. 2 av 3 broar är klara, den 3:e blir klar troligen nästa helg, virket tog slut. Stort Tack till dessa för dagens insats!! Mvh Janne.