Ledrapporter

Här kan du läsa fortlöpande rapporter om våra leder, istjocklek, osv.

En ny ledkarta är under utveckling. Tills vidare kan du se vårt ledsystem via http://kartor.skelleftea.se/cbkort? Gå in under ”Fritid” och välj ”Skoterleder”

Angående notiser om ruskning över sjöar är det viktigt att komma ihåg att utmärkningen är en rekommendation och ingen garanti för att istjockleken är tillräcklig. All körning på is sker helt på förarens ansvar o omdöme!

Ny leddragning på Högberget!

Hej alla! Färdigställt leden uppe vid Högberget som nu ska vara betydligt lättare att passera med ledsladden. Jonas Tjärnström i bakgrunden som sätter nya kryss. Men inget Dalgrensfika /Fjälbyssa

Ledupprustning klar!

Dagens arbetsinsats på ledsträckan Lövånger-Marsjön (Leden mot Ånäset/kraftlinjen).Vi hade detta som ett projekt inför säsongen och nu är den punkten på åtgärdslistan fixad tack vare duktiga ideella insatser från medlemmar i LSK samt tillmötesgående markägare.Sträckan är nu uppmärkt med nya reflexpinnar som satts ned där vi har bästa terräng med avseende på stenblock och besvärlig terräng i allmänhet.En ny E4 övergång är också fixad för säkrare passage.E4 övergången är flyttad några hundra meter söderut motför tidigare, sträckan är skyltad och klar.Vidare har det byggt ett antal nya broar.Idag fixade Herman,Tobbe o Lisbeth samt Jens två nya broar i Västanbyn, mycket bra jobbat och tack för Er insats där!Undetecknad o Albin Nyström färdigställde idag reflexpinnemärkningen.Blir trevligt få köra sträckan i vinter efter denna insats.Uppmärkningen gör det också lättare att underhållsröja sträckan motför tidigare då det körts nya spår ”hela tiden” efter kraftledningen.Mvh Janne.

Ny sträckning i Marsjön över E4.

En ny sträckning är idag skyltad o kryssad i Marsjön där vi nu har flyttat E4 överfarten ner till Juviksskäret ca 5oo meter söderut. Vi tackar markägaren Sven Gustafsson i Grimsmark för tillstånd. Övriga sträckningen mot Lövånger är idag också påbörjad med uppsättning reflexpinnar, bra jobbat Albin Nyströn,Herman Dahlgren! Herman har även i kväll kört ner bromaterial till en bro vi måste bygga på nämnda sträcka där det blev dikat med grävmaskin förra veckan.

Åtgärdslista inför säsong-21!

*Bro över Jomyrdiket. (Gunther. Leden mot Juviksskäret) *Skyltning/uppmärkning led till Juviksskäret. Janne L, Gunther) *Omdragning led över Högberget. (För att undvika körning över branten/toppen vilket är besvärligt med sladd. Thune Söderberg) *Brobyggen Kråkvattnet-Hötjärn.  (Janne L) (Materiel utkört) *Brobyggen V-Hökmark- Norra Gräns.  (Jerry, Ubbe)( Materiel utkört) *Förbättrad skyltning Ringleden samt mot Skidstugan /Lövånger.  (Jonas,Tobias) *??? Gå sträckan mot Marsjön och märka ut “optimal” sträckning med orange vägpinnar. Ledstolpe på Gärdefjärden flyttas på land. Skyltar: OKQ8 Bensin H, Uttersjöbäcken H,V. Blacke Hamn H,V. Ortsnamnstavla i Mångbyn: Tavlan i korsningen mot Högberget invid Vallsvägen: Vriden,förmodligen av plogsnö, skyltar lossas i fästen och vrids till/riktas. Ev flytt led i V-Hökmark, runt träsket: Markägarförhandlingar pågår 2020-03-21.

Bra jobbat Torbjörn/Pär/Tobbe/Peder!

Hej! Stort TACK till dessa ideella krafter för föreningen idag! Torbjörn Wallgren och Pär Nyström,Vebomark, för röjningen på sträckan Lövånger-Broänge!! Pär Nyström och Tobbe Pettersson för färdigställande av brobyggsprojektet kring Kråkvattnet mot Hötjärn! Mvh Janne.

Ledsladdning/Leduppkörning Pågår Nu!

Ledsladdning pågår just nu på stora delar av vårt ledsystem av duktiga eldsjälar. Jag vill uppmana er som förhoppningsvis njuter av våra leder som åkare att tänka på att om bredden tillåter INTE ligga mitt i leden när ni far fram, håll högertrafik som vid bilkörning! Det underlättar enormt för oss som kämpar med ledsladdningen när det gäller att hålla lederna i bra skick, det gör också att vi håller bättre bredd på leden vilket underlättar vid sladdningen så att man ryms med två sladdbredder och slipper skråköra hela tiden. Om alla kör i mitten av spåret så blir det ett ”dike” vilket gör det väldigt svårt få till med sladdningen. Tack för omtanken! Mvh Janne.

Arbetsdagen i Munkviken!

Arbetsdagen i Munkviken/Avan. Vilken fantastisk uppslutning idag, ett tiotal medlemmar, 2 fyrhjulingar med vagn, gott medsänt fika! Tack vara uppslutningen var det 3 arbetslag som jobbade, skyltning, brobygge,röjning. Ett jättetack till ni som kom och fixade detta! En extra stjärna till Karin Sjöstedt Löfroth för medsänt fika! En grym arbetsinsats då allt hanns klart idag, tack vare uppslutningen samt förberedelser tidigare i veckan av bla Jerry Olofsson, Rune Berglund samt Jonas Larsson som skött markägarkontakter osv

Tack Jerry!

Vi tackar Jerry Olofsson för röjningsarbetet på den nya ledsträckningen till Munkviken! Mvh Janne.

Brorenovering!

Stort Tack till Tobias Pettersson och Pontus Möller för en mycket bra insats idag på bron vid Motorklubben! En helrenovering av toppdelen på bron. Detta är nog den mest hårt belastade bro vi har på ledsystemet och den är renoverad i flera omgångar, men nu ska den hålla några år igen iom dagens insats av Tobbe o Pontus, bra jobbat!! Iom detta så kan vi då stryka punkt 1 på åtgärdslistan! ÅTGÄRDSLISTA SÄS-19. 1. Rep bro över bäcken vid Motorklubben. ÅTGÄRDAD 181111. 2. Ny bro över bäcken i Lövvattnet,läggs rakt över bäcken och inte snett som i nuläget. (nuvarande alldeles för låg) ÅTGÄRDAD20/10-18. 3. FLER SWISHINFOTAVLOR PÅ LEDOMRÅDET. Tex på lämpligt ställe på Ringleden samt vid dom större ledområdesingångarna tex i Marsjön samt uppe i norr. Någon tavla i Vebomark samt exempelvis i Fjälbyn/U-bäcken/ Önnesmark samt vid utflyktsmål/grillplatser med medgivande från ev ägare av utflyktsmål/grillplats. 4. Borttagning några björkar nedanför MIWA/KMA vid utfart ut på Gärdefjärden. ÅTGÄRDAD 20181022. 5. Ev omdragning led till Munkviken (Markägare har ev förslag) 6. Förbättrad skyltning (kryssmarkeringar) ”Fjälbyn”- U-bäcken. ÅTGÄRDAD 20181107. 7. Ev nya vindskydd till Hökmarksberget/Kulberget. 8. Skylt/kryss förbättring/upprustning på sträckan Marsjön-Juviksskäret. 9. Skyltuppsättning på Brönetleden mellan Gärdefjärden-Högfjärden. ”Skogsplantering/Skoterförbud ” markering för hygge vid 90 graders kurvorna. samt ”Skogsplantering/Skoterförbud” vid nerlagda kraftledningen.ÅTGÄRDAD. 10. Rekognosera/färdigställa ny sträckning mellan Lövångers Bygg o ”Tennisplan”

Arbeten utförda idag, 28/10-18.

Åtgärder utförda i dag på ledsystemet av Tobbe Pettersson,Jens Pettersson,Peder Karlsson, bra jobbat! Man har fixar markering över trumma i Selet samt uppmärkning på Brönetleden där man satt ner förbudsskyltar på gamla kraftledningen där det nu växer ungskog, enl önskemål av markägare. Bra jobbat med detta och nästa helg har detta gäng för avsikt att röja runt samhället samt fixa bron vid Motorklubben (Punkt 1 på listan) ÅTGÄRDSLISTA SÄS-19. 1. Rep bro över bäcken vid Motorklubben. 2. Ny bro över bäcken i Lövvattnet,läggs rakt över bäcken och inte snett som i nuläget. (nuvarande alldeles för låg) ÅTGÄRDAD20/10-18. 3. FLER SWISHINFOTAVLOR PÅ LEDOMRÅDET. Tex på lämpligt ställe på Ringleden samt vid dom större ledområdesingångarna tex i Marsjön samt uppe i norr. Någon tavla i Vebomark samt exempelvis i Fjälbyn/U-bäcken/ Önnesmark samt vid utflyktsmål/grillplatser med medgivande från ev ägare av utflyktsmål/grillplats. 4. Borttagning några björkar nedanför MIWA/KMA vid utfart ut på Gärdefjärden. ÅTGÄRDAD 20181022. 5. Ev omdragning led till Munkviken (Markägare har ev förslag) 6. Förbättrad skyltning (kryssmarkeringar) ”Fjälbyn”- U-bäcken. 7. Ev nya vindskydd till Hökmarksberget/Kulberget. 8. Skylt/kryss förbättring/upprustning på sträckan Marsjön-Juviksskäret. 9. Skyltuppsättning på Brönetleden mellan Gärdefjärden-Högfjärden. ”Skogsplantering/Skoterförbud ” markering för hygge vid 90 graders kurvorna. samt ”Skogsplantering/Skoterförbud” vid nerlagda kraftledningen. ÅTGÄRDAT 20181028. 10. Rekognosera/färdigställa ny sträckning mellan Lövångers Bygg o ”Tennisplan”