Bilder » Ledarbeten 2011

Gunder Söderberg o Magnus Karlssons arbetsinsats hösten 2011 runt Uttersjöbäcken med omnejd.

Gunder Söderberg o Magnus Karlssons arbetsinsats hösten 2011 runt Uttersjöbäcken med omnejd.

Gunder Söderberg o Magnus Karlssons arbetsinsats hösten 2011 runt Uttersjöbäcken med omnejd.

Gunder Söderberg o Magnus Karlssons arbetsinsats hösten 2011 runt Uttersjöbäcken med omnejd.

Gunder Söderberg o Magnus Karlssons arbetsinsats hösten 2011 runt Uttersjöbäcken med omnejd.

Gunder Söderberg o Magnus Karlssons arbetsinsats hösten 2011 runt Uttersjöbäcken med omnejd.

N``Gunder kolla se he jer vasst deri klinga! Mycket röjerfarenhet vid "spakarna" på den röjsågen!

Gunder Söderberg o Magnus Karlssons arbetsinsats hösten 2011 runt Uttersjöbäcken med omnejd.

Gunder Söderberg o Magnus Karlssons arbetsinsats hösten 2011 runt Uttersjöbäcken med omnejd.

Gunder Söderberg o Magnus Karlssons arbetsinsats hösten 2011 runt Uttersjöbäcken med omnejd.

Ny bro i Uttersjön

Magnus Karlsson och Gunder skyltar.

Gunder kapar till brostolpe.

Reparation av havererad brostolpe.