Ledrapporter

Här kan du läsa fortlöpande rapporter om våra leder, istjocklek, osv.

En ny ledkarta är under utveckling. Tills vidare kan du se vårt ledsystem via http://kartor.skelleftea.se/cbkort? Gå in under ”Fritid” och välj ”Skoterleder”

Angående notiser om ruskning över sjöar är det viktigt att komma ihåg att utmärkningen är en rekommendation och ingen garanti för att istjockleken är tillräcklig. All körning på is sker helt på förarens ansvar o omdöme!

Ny sträckning kring Högberget.

. Ny sträckning kring Högberget på leden mellan Kyan-Mångbyn. En ny ledsträckning har möjliggjorts till denna säsong efter välvilja av följande markägare: Lasse Andersson. Paul Hall Mats Granlund Anders Grenholm. Tack också till Gunder Söderberg ”Fjälbyssara” för engagemang o tid i detta projekt. Vi tackar för denna fina möjlighet och sträckan kommer preliminärt att skyltas upp ordentligt kommande söndag. På sträckan finns ett berg med enl uppgift fin utsikt och vi får återkomma med mer info kring detta framöver och ev tillträde dit.. Iom detta projekt så kommer vi ifrån den del av vägen som brukar plogas upp för skogsvård under vintern, bra för alla parter och säkrare. Mvh Janne.

Led bortplockad.

Ledsträckningen över norra refugen vid OKQ8 Lövånger kommer att ”plockas bort” idag, av trafiksäkerhetsskäl. Övergången på södra refugen är kvar som vanligt.

Ledomdragning Mångbyn.

Omdragen ledsträckning i Mångbyn efter markägarönskemål. Gäller sträckan mellan Mångbyn och Vallsvägen (Högbergsleden) Sträckan skyltad o klar. Respektera hastighetsnedsättningen, 30km/t förbi hästhagen. Mvh Janne.

Renoverad bro mellan Vebo-Vallen.

Nyrenoverad bro idag mellan Vebomark -Vallen. Snyggt jobbat av Pär,Albin,Herman,Andre!

Vebomarkarna fixar inför-24.

Arbetet igång inför säs-24! Hej alla skotervänner, ja nu har det dragits igång förberedelser inför kommande säsong! I Vebomark/Näset har Pär och Jonathan spikat på slitageskydd över en träbro vid kanalen. Mvh Janne.

Njut av våra leder!

Vårat ledsystem är nu i ett väldigt fint skick! Detta tack vara många timmar av våra sladdentusiaster på vår sladdutrustning. Ut och njut av vårt ledsystem i helgen! Kör försiktigt och håll högertrafik där det går, då håller lederna bättre! Mvh Janne.

Ledarbete av ideella krafter!

Då var vi hemma från kvällssladdningen inför utflykten i morgon. Jag har själv nära nog 8 timmar på sladdskotern idag. Många fler eldsjälar än jag lägger ner massor av timmar ideellt på ledunderhållet på vårt ledsystem. Visa respekt och kör försiktigt och håll jämn gas samt kör högertrafik där det går och finns plats. Mvh Janne.

Kviströjning utförd!

Sträckan Lövånger-Ytterbyn inkl in till Orrmyran är idag kviströjd av undertecknad och Pär Nyström.

Isuppdatering Avafjärden/överfart!

Uppdatering isläget över Avasundet! Varit till överfarten över Avasundet idag (mellan reningsverkssidan och över mot Strömbacken in/nerfarten, där leden går) där det för någon dag sedan var i princip öppet vatten ca 30-40 meter där leden korsar Avafjärden. Idag yxade jag sträckan och det är minst 10 cm kärnis(ville inte riskera yxa hål i istäcket) så det är ”bra” is där just nu! Flövattnet har ”blött igenom” till ytan och kylan som är nu har gjort att det frusit ihop bra. Men kom ihåg att all körning på vatten sker på egen risk, förhållandena kan fort ändras, kör med omdöme!! Mvh Janne.

Isvarning på Avafjärden.

Övergången från Avafjärdens södra del och över till norra sidan, som förbinder mot Strömbacken och vidare ner på Gärdefjärden, där är det nu MYCKET TUNN IS och mycket vatten, så en VARNING för den överfarten, den må vara kort överfarten men ändå en risk. Mvh Janne.