Ledrapporter

Här kan du läsa fortlöpande rapporter om våra leder, istjocklek, osv.

En ny ledkarta är under utveckling. Tills vidare kan du se vårt ledsystem via http://kartor.skelleftea.se/cbkort? Gå in under ”Fritid” och välj ”Skoterleder”

Angående notiser om ruskning över sjöar är det viktigt att komma ihåg att utmärkningen är en rekommendation och ingen garanti för att istjockleken är tillräcklig. All körning på is sker helt på förarens ansvar o omdöme!

Åtgärdslista inför säsong-21!

*Bro över Jomyrdiket. (Gunther. Leden mot Juviksskäret) *Skyltning/uppmärkning led till Juviksskäret. Janne L, Gunther) *Omdragning led över Högberget. (För att undvika körning över branten/toppen vilket är besvärligt med sladd. Thune Söderberg) *Brobyggen Kråkvattnet-Hötjärn.  (Janne L) (Materiel utkört) *Brobyggen V-Hökmark- Norra Gräns.  (Jerry, Ubbe)( Materiel utkört) *Förbättrad skyltning Ringleden samt mot Skidstugan /Lövånger.  (Jonas,Tobias) *??? Gå sträckan mot Marsjön och märka ut “optimal” sträckning med orange vägpinnar. Ledstolpe på Gärdefjärden flyttas på land. Skyltar: OKQ8 Bensin H, Uttersjöbäcken H,V. Blacke Hamn H,V. Ortsnamnstavla i Mångbyn: Tavlan i korsningen mot Högberget invid Vallsvägen: Vriden,förmodligen av plogsnö, skyltar lossas i fästen och vrids till/riktas. Ev flytt led i V-Hökmark, runt träsket: Markägarförhandlingar pågår 2020-03-21.

Bra jobbat Torbjörn/Pär/Tobbe/Peder!

Hej! Stort TACK till dessa ideella krafter för föreningen idag! Torbjörn Wallgren och Pär Nyström,Vebomark, för röjningen på sträckan Lövånger-Broänge!! Pär Nyström och Tobbe Pettersson för färdigställande av brobyggsprojektet kring Kråkvattnet mot Hötjärn! Mvh Janne.

Ledsladdning/Leduppkörning Pågår Nu!

Ledsladdning pågår just nu på stora delar av vårt ledsystem av duktiga eldsjälar. Jag vill uppmana er som förhoppningsvis njuter av våra leder som åkare att tänka på att om bredden tillåter INTE ligga mitt i leden när ni far fram, håll högertrafik som vid bilkörning! Det underlättar enormt för oss som kämpar med ledsladdningen när det gäller att hålla lederna i bra skick, det gör också att vi håller bättre bredd på leden vilket underlättar vid sladdningen så att man ryms med två sladdbredder och slipper skråköra hela tiden. Om alla kör i mitten av spåret så blir det ett ”dike” vilket gör det väldigt svårt få till med sladdningen. Tack för omtanken! Mvh Janne.

Arbetsdagen i Munkviken!

Arbetsdagen i Munkviken/Avan. Vilken fantastisk uppslutning idag, ett tiotal medlemmar, 2 fyrhjulingar med vagn, gott medsänt fika! Tack vara uppslutningen var det 3 arbetslag som jobbade, skyltning, brobygge,röjning. Ett jättetack till ni som kom och fixade detta! En extra stjärna till Karin Sjöstedt Löfroth för medsänt fika! En grym arbetsinsats då allt hanns klart idag, tack vare uppslutningen samt förberedelser tidigare i veckan av bla Jerry Olofsson, Rune Berglund samt Jonas Larsson som skött markägarkontakter osv

Tack Jerry!

Vi tackar Jerry Olofsson för röjningsarbetet på den nya ledsträckningen till Munkviken! Mvh Janne.

Brorenovering!

Stort Tack till Tobias Pettersson och Pontus Möller för en mycket bra insats idag på bron vid Motorklubben! En helrenovering av toppdelen på bron. Detta är nog den mest hårt belastade bro vi har på ledsystemet och den är renoverad i flera omgångar, men nu ska den hålla några år igen iom dagens insats av Tobbe o Pontus, bra jobbat!! Iom detta så kan vi då stryka punkt 1 på åtgärdslistan! ÅTGÄRDSLISTA SÄS-19. 1. Rep bro över bäcken vid Motorklubben. ÅTGÄRDAD 181111. 2. Ny bro över bäcken i Lövvattnet,läggs rakt över bäcken och inte snett som i nuläget. (nuvarande alldeles för låg) ÅTGÄRDAD20/10-18. 3. FLER SWISHINFOTAVLOR PÅ LEDOMRÅDET. Tex på lämpligt ställe på Ringleden samt vid dom större ledområdesingångarna tex i Marsjön samt uppe i norr. Någon tavla i Vebomark samt exempelvis i Fjälbyn/U-bäcken/ Önnesmark samt vid utflyktsmål/grillplatser med medgivande från ev ägare av utflyktsmål/grillplats. 4. Borttagning några björkar nedanför MIWA/KMA vid utfart ut på Gärdefjärden. ÅTGÄRDAD 20181022. 5. Ev omdragning led till Munkviken (Markägare har ev förslag) 6. Förbättrad skyltning (kryssmarkeringar) ”Fjälbyn”- U-bäcken. ÅTGÄRDAD 20181107. 7. Ev nya vindskydd till Hökmarksberget/Kulberget. 8. Skylt/kryss förbättring/upprustning på sträckan Marsjön-Juviksskäret. 9. Skyltuppsättning på Brönetleden mellan Gärdefjärden-Högfjärden. ”Skogsplantering/Skoterförbud ” markering för hygge vid 90 graders kurvorna. samt ”Skogsplantering/Skoterförbud” vid nerlagda kraftledningen.ÅTGÄRDAD. 10. Rekognosera/färdigställa ny sträckning mellan Lövångers Bygg o ”Tennisplan”

Arbeten utförda idag, 28/10-18.

Åtgärder utförda i dag på ledsystemet av Tobbe Pettersson,Jens Pettersson,Peder Karlsson, bra jobbat! Man har fixar markering över trumma i Selet samt uppmärkning på Brönetleden där man satt ner förbudsskyltar på gamla kraftledningen där det nu växer ungskog, enl önskemål av markägare. Bra jobbat med detta och nästa helg har detta gäng för avsikt att röja runt samhället samt fixa bron vid Motorklubben (Punkt 1 på listan) ÅTGÄRDSLISTA SÄS-19. 1. Rep bro över bäcken vid Motorklubben. 2. Ny bro över bäcken i Lövvattnet,läggs rakt över bäcken och inte snett som i nuläget. (nuvarande alldeles för låg) ÅTGÄRDAD20/10-18. 3. FLER SWISHINFOTAVLOR PÅ LEDOMRÅDET. Tex på lämpligt ställe på Ringleden samt vid dom större ledområdesingångarna tex i Marsjön samt uppe i norr. Någon tavla i Vebomark samt exempelvis i Fjälbyn/U-bäcken/ Önnesmark samt vid utflyktsmål/grillplatser med medgivande från ev ägare av utflyktsmål/grillplats. 4. Borttagning några björkar nedanför MIWA/KMA vid utfart ut på Gärdefjärden. ÅTGÄRDAD 20181022. 5. Ev omdragning led till Munkviken (Markägare har ev förslag) 6. Förbättrad skyltning (kryssmarkeringar) ”Fjälbyn”- U-bäcken. 7. Ev nya vindskydd till Hökmarksberget/Kulberget. 8. Skylt/kryss förbättring/upprustning på sträckan Marsjön-Juviksskäret. 9. Skyltuppsättning på Brönetleden mellan Gärdefjärden-Högfjärden. ”Skogsplantering/Skoterförbud ” markering för hygge vid 90 graders kurvorna. samt ”Skogsplantering/Skoterförbud” vid nerlagda kraftledningen. ÅTGÄRDAT 20181028. 10. Rekognosera/färdigställa ny sträckning mellan Lövångers Bygg o ”Tennisplan”

Åtgärdslistan inför kommande säsong-19!

Hej! Nu måste vi sätta fart med åtgärdslistan , vintern kan komma när som helst. Har delegerat ut lite huvudansvar på vissa punkter i kväll. Tobias Pettersson ansvarar för att punkterna 1,4,9 blir utförda innan vintern. Detta innebär naturligtvis att han ska ha hjälp med detta, kontakta Tobbe P och erbjud din hjälp!! Pär Nyström ansvara för brobygget över bäcken i Lövvattnet, preliminär arbetsdag blir kommande helg den 20/21-10, kontakta Pär och erbjud din hjälp!! 1. Rep bro över bäcken vid Motorklubben. TOBBE P. 2. Ny bro över bäcken i Lövvattnet,läggs rakt över bäcken och inte snett som i nuläget. (nuvarande alldeles för låg)PÄR NYSTRÖM. 3. FLER SWISHINFOTAVLOR PÅ LEDOMRÅDET. Tex på lämpligt ställe på Ringleden samt vid dom större ledområdesingångarna tex i Marsjön samt uppe i norr. Någon tavla i Vebomark samt exempelvis i Fjälbyn/U-bäcken/ Önnesmark samt vid utflyktsmål/grillplatser med medgivande från ev ägare av utflyktsmål/grillplats. 4. Borttagning några björkar nedanför MIWA/KMA vid utfart ut på Gärdefjärden.TOBBE P. 5. Ev omdragning led till Munkviken (Markägare har ev förslag) 6. Förbättrad skyltning (kryssmarkeringar) ”Fjälbyn”- U-bäcken. 7. Ev nya vindskydd till Hökmarksberget/Kulberget. 8. Skylt/kryss förbättring/upprustning på sträckan Marsjön-Juviksskäret. 9. Skyltuppsättning på Brönetleden mellan Gärdefjärden-Högfjärden. ”Skogsplantering/Skoterförbud ” markering för hygge vid 90 graders kurvorna. samt ”Skogsplantering/Skoterförbud” vid nerlagda kraftledningen.TOBBE P. 10. Rekognosera/färdigställa ny sträckning mellan Lövångers Bygg o ”Tennisplan”

Sladdning pågår!

Rune Berglund är duktig och nöter på med sladden. Idag varit över Brönet/Ringleden/Munkviken/Pålholmen. Bra jobbat!! // Janne.

Lövångers Skoterklubb:s grundtänk när det gäller våra skoterleder är att alla ska hålla sig till befintliga skoterleder så långt det är möjligt och respektera skyltar och ledkryss som finns uppsatta i respekt mot våra markägare. Ledkryss ”runt” en lägda betyder oftast att markägaren vill att sträckningen ska gå just där av någon anledning (det kan vara pga täckdikning eller liknande) och vi ber därför alla att följa dessa skyltningar och uppkörda spår och inte gena över åkermark för att ”man kan” . Sk ”friåkning” är absolut inget som vi önskar inom föreningen. Vi är ett fåtal som lägger ner otroligt många timmar på att hålla verksamheten igång med sladdning, röjning,skyltning,brobyggnationer, markägarkontakter,möten, datatimmar med planering, i vissa fall även uttagen semester för att jobba för föreningens bästa osv, helt utan ersättning. Hjälp oss i vår strävan att fortsätta bibehålla vårt goda rykte som vi byggt upp under många år och meddela gärna dom som ev inte lever upp till vår grundtanke och informera. Kör snyggt o lugnt! // Janne.