Nyheter

Karta över leder Skeå Kommun.

Här hittar du den digitala skoterledskatan över Skellefteå Kommun. LSK:s område är markerat med rosa färg.Zooma in kartan för att få en bra överblick över valt område som du vill titta på. Mvh Janne. https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=27d4351e5ff64297bb2881528946f89c&fbclid=IwAR00ppOkvnR8eYsrzPsTpVZP-qykiXcG15tor3qu216N0F8OntXAxDr6ip0

Bra jobbat!

LSK vill idag rikta ett stort Tack till markägare Jakob Larsson, Vebomark, för tillstånd till dragning skoterled genom hygge vars tidigare skogsdunge vi rundat i många år.Väldigt tacksamt, och ett stort Tack även till dom som utförde jobbet idag med skyltning/kryssning osv, som såg till att det blev gjort, Pär Nyström,Albin Nyström samt Torbjörn Wallgren, samtliga Vebomark!Bra jobbat samtliga!Mvh Janne.

Mera snö behövs!

En uppmaning till alla skotersugna!Jag börjar få frågor om vi börjat köra upp vårat skoterledsystem.Nej, det är fortfarande för lite snö för att beträda åker/skogsmark!Vi får hoppas på mera snö med lite tyngd som ger bättre förutsättningar för leduppkörning.Så vi uppmanar alla att tänka på detta och ta ansvar för sund skoterkörning mot våra mark och skogsägare!Mvh Janne.

Årsmöte på G!

Renoverad skyltning på led till Juviksskäret!

Gunther Richtmann meddelar att skyltningsprojektet mellan Marsjön-Juviksskäret nu är klart. Nu sitter mao nya ledkryss på nya stolpar /skyltar osv på hela den sträckan. Bra jobbat alla inblandade!

Pga ökade kostnader, till exempel stigande priser på bensin till våra sladdskotrar, så kommer styrelsen till kommande årsmöte föreslå en höjning av medlemsavgiften till följande nivå, detta för att ge förutsättningar att behålla den ledstandard vi har idag på vårt lednät.Stödmedlemsskap/Ungdom 16-18 år: 200:- (Nuvarande 150:-)Aktivt medlemsskap: 400 :- (Nuvarande 300:-)Frivilligt bidrag: Valfritt belopp.Den som önskar får mer än gärna betala enligt den tilltänkta höjningen redan till kommande säsong-22.Vill man vara ”rätt och riktig” och inte föregå årsmötesbeslutet angående höjningen så går det ju bra att betala enligt gamla taxan och lägga till ett frivilligt bidrag upp till den tilltänkta avgiften på 200 :- / 400 :- om det känns bättre.Swishnumret, se foto.Senaste höjning av medlemsavgiften gjordes år 2011.Mvh Styrelsen.

Styrelsemöte inför säs-22!

Vi kör säsongens första styrelsemöte för Lövångers Skoterklubb nu på söndag.Då ska vi bla diskutera Åtgärdslistan inför säsongen-22, det ska röjas och fixas med skyltning, brounderhåll m.m.Vi kommer även naturligtvis gå igenom ekonomin och diskutera ev andra aktiviteter som vi ska hålla i vinter.Mvh Janne.

Säsongsavslut-21!

Hej!Säsongen-21 är att betrakta som avslutad.Blev en bra säsong där det inte saknades snö!Styrelsen vill härmed TACKA Er alla medlemmar för säsongen och hoppas vi syns på spåren nästa säsong!Tacksam tanke går också som vanligt till alla våra eldsjälar som sliter med allt som hör ledunderhållet till, det är dessa insatser som gör våra fina leder som alla får njuta av! Utan dessa insatser vore våra leder utan skyltmärkning, aldrig sladdade osv.Stort TACK också till våra sponsorer som möjliggör för oss att investera i materialinköp för ledunderhållet, hålla våra maskiner igång med drivmedel/rep osv.Utan positiva markägare skulle vi inte kunna bedriva någon verksamhet över huvudtaget. Vi tackar Er markägare/brukare för ett bra samarbete och gör vårt yttersta för att körningen ska vara till belåtenhet.Nu avslutar vi på söndag 11/4 med ett säsongsavslutande styrelsemöte där vi pratat igenom den gångna säsongen, går igenom ekonomin, tittar över åtgärdslistan inför säs-22 osv.Trevlig sommar!Janne/Ordf LSK.

Ta ert ansvar och konsekvenstänk!

En (allvarlig) uppmaning som möjligen/förhoppningsvis når fram till den/dom som avviker från skoterlednätet och ägnar sig åt lössnökörning inom vårat ledområde.Med detta menat att det är inget som säger att det skett med förare av lokal anknytning.Erhållit nytt markägarsamtal idag på lössnökörning på hygge/ungskogsplantering från Gärdefjärden och upp mot Brönet, på vänstra sidan om leden uppför berget.Under detta hygge finns 6000 plantor som gror.Det är för mig helt obegripligt hur man som skoterförare kan ta ett beslut att köra upp o ner på ett sånt hygge utan att konsekvenstänkandet/sunda förnuftet sätter stopp för ett sånt beslut och utan att ens tänka tanken på att det är ett skogsplanteringsområde man åker över!Vi har i vinter sett bra exempel på var förare har lagt sin lössnökörning, under kraftledningsgator, då har man tänkt till och tar sitt ansvar till skillnad från ovannämnda beteende.Får vi ingen styrsel på detta så har vi snart avhuggna leder pga att markägare tar tillbaka mark, ingen i styrelsen (inte då jag!) vill sitta och ta emot kritik som sker utanför vårt lednät pga att någon/några kör omkring helt utan ansvar och indirekt ”ger vår förening fingret” och förstör för vår verksamhet.Vår ”slogan” har alltid varit ( i varje fall under min tid, ca 25 år drygt) att LSK ”Jobbar för ett fungerande ledsystem i Lövångersbygden i samarbete med berörda markägare”Får vi fortsatta störningar av detta slag så har vi snart ingen styrelse i föreningen! I varje fall ingen ordförande….Nu måste det till en skärpning kring detta framöver!Vi har ALLTID varit lyhörda mot våra markägare och försökt lösa dom frågor som uppkommit på bästa sätt utifrån vad vi mäktar med som ideell förening, och jag tror jag törs säga att markägarna är överlag nöjda med hur vi jobbar och att vi gör så gott vi kan för att samarbetet ska fungera så bra som möjligt. För utan positiva markägare så är det bara ”stänga butiken” Detta ovan nämnda beteende gör det inte lättare för oss då vi har fullt upp med den ”normala” verksamheten.// Janne.

Utflykt söndag 7/2!

Hej!Den som känner sig frisk och vill.Utflykt i morgon söndag till Juviksskäret med grillning (eller vad man önskar) i utomhusmiljö med avståndsmöjlighet.Medtag önskad mat/fika, ved finns.Start 10.30 OK/Q8. Via ordinarie led via Marsjön. Dagens utflykt, söndag 7/2 till Juviksskäret, kan också ses som en invigning av nya sträckningen i Marsjön samt allt annat arbete som är gjort på denna sträcka i höst med brobyggen/röjning/uppmärkning.