Åtgärdslistan inför kommande säsong-19!

Hej!

Nu måste vi sätta fart med åtgärdslistan , vintern kan komma när som helst.

Har delegerat ut lite huvudansvar på vissa punkter i kväll.

Tobias Pettersson ansvarar för att punkterna 1,4,9 blir utförda innan vintern.

Detta innebär naturligtvis att han ska ha hjälp med detta, kontakta Tobbe P och erbjud din hjälp!!

Pär Nyström ansvara för brobygget över bäcken i Lövvattnet, preliminär arbetsdag blir kommande helg den 20/21-10, kontakta Pär och erbjud din hjälp!!

1. Rep bro över bäcken vid Motorklubben. TOBBE P.

2. Ny bro över bäcken i Lövvattnet,läggs rakt över bäcken och inte snett som i nuläget. (nuvarande alldeles för låg)PÄR NYSTRÖM.

3. FLER SWISHINFOTAVLOR PÅ LEDOMRÅDET. Tex på lämpligt ställe på Ringleden samt vid dom större ledområdesingångarna tex i Marsjön samt uppe i norr. Någon tavla i Vebomark samt exempelvis i Fjälbyn/U-bäcken/ Önnesmark samt vid utflyktsmål/grillplatser med medgivande från ev ägare av utflyktsmål/grillplats.

4. Borttagning några björkar nedanför MIWA/KMA vid utfart ut på Gärdefjärden.TOBBE P.

5. Ev omdragning led till Munkviken (Markägare har ev förslag)

6. Förbättrad skyltning (kryssmarkeringar) ”Fjälbyn”- U-bäcken.

7. Ev nya vindskydd till Hökmarksberget/Kulberget.

8. Skylt/kryss förbättring/upprustning på sträckan Marsjön-Juviksskäret.

9. Skyltuppsättning på Brönetleden mellan Gärdefjärden-Högfjärden. ”Skogsplantering/Skoterförbud ” markering för hygge vid 90 graders kurvorna. samt ”Skogsplantering/Skoterförbud” vid nerlagda kraftledningen.TOBBE P.

10. Rekognosera/färdigställa ny sträckning mellan Lövångers Bygg o ”Tennisplan”