Brorenovering!

Stort Tack till Tobias Pettersson och Pontus Möller för en mycket bra insats idag på bron vid Motorklubben! En helrenovering av toppdelen på bron. Detta är nog den mest hårt belastade bro vi har på ledsystemet och den är renoverad i flera omgångar, men nu ska den hålla några år igen iom dagens insats av Tobbe o Pontus, bra jobbat!! Iom detta så kan vi då stryka punkt 1 på åtgärdslistan!

ÅTGÄRDSLISTA SÄS-19.

1. Rep bro över bäcken vid Motorklubben. ÅTGÄRDAD 181111.

2. Ny bro över bäcken i Lövvattnet,läggs rakt över bäcken och inte snett som i nuläget. (nuvarande alldeles för låg) ÅTGÄRDAD20/10-18.

3. FLER SWISHINFOTAVLOR PÅ LEDOMRÅDET. Tex på lämpligt ställe på Ringleden samt vid dom större ledområdesingångarna tex i Marsjön samt uppe i norr. Någon tavla i Vebomark samt exempelvis i Fjälbyn/U-bäcken/ Önnesmark samt vid utflyktsmål/grillplatser med medgivande från ev ägare av utflyktsmål/grillplats.

4. Borttagning några björkar nedanför MIWA/KMA vid utfart ut på Gärdefjärden. ÅTGÄRDAD 20181022.

5. Ev omdragning led till Munkviken (Markägare har ev förslag)

6. Förbättrad skyltning (kryssmarkeringar) ”Fjälbyn”- U-bäcken. ÅTGÄRDAD 20181107.

7. Ev nya vindskydd till Hökmarksberget/Kulberget.

8. Skylt/kryss förbättring/upprustning på sträckan Marsjön-Juviksskäret.

9. Skyltuppsättning på Brönetleden mellan Gärdefjärden-Högfjärden.

”Skogsplantering/Skoterförbud ” markering för hygge vid 90 graders kurvorna.

samt ”Skogsplantering/Skoterförbud” vid nerlagda kraftledningen.ÅTGÄRDAD.

10. Rekognosera/färdigställa ny sträckning mellan Lövångers Bygg o ”Tennisplan”