Brorivning.

Rivit en rasad/uppruttnad skoterbro,hädanefter kommer inriktningen att bli att där det är möjligt lägga plastvägtrummor i stället för träbroar då kostnaden är ungefär densamma och en plasttrumma blir bestående motför en träbro som i bästa fall håller 7-8 år.