Kviströjning utförd!

Sträckan Lövånger-Ytterbyn inkl in till Orrmyran är idag kviströjd av undertecknad och Pär Nyström.