Ledrapport från Fjälbyn/Önnersmark!

Greger Lundmark har sladdat från Önnesmark ut till kraftledningen(Botnialeden) och upp till Hökmarksberget idag och Gunder Söderberg har sladdat Fjälbyn-Kulberget-Kulstranden. Gunder meddelar att lederna runt Fjälbynsområdet nu är välsladdade över lag och i fint skick.

TackGreger o Gunder för ert arbete med lederna där ni är!

Mvh Janne.