Ledrapport från Uttersjöbäcken.

Hej!

Här kommer en sladdrapport från Magnus Karlsson som varit flitig med sladden….igen! :-)

Hej! Tog lite bilder idag. Bla ute vid havet (Bäckfjärden) och vill påminna alla om de opålitliga isarna, både sjöisar och havsisen. Sedan vill jag berömma Urban Söderlund för att ha ängnat en tanke åt oss som jobbar med skoterleder och kör skoter på fritiden. Urban har plogat upp en skogsväg som korsar skoterleden i uttersjön men varit snäll och skottat från passagen och gjort en fin övergång vid denna skogsväg. Stort tack till Urban S. Sladdat mellan Fjälbyn-Uttersjön-Risböle idag, även varit igång med yxan och huggit bort de värsta träden/slanorna som hängt in på leden och försvårat passagen. Varning för dålig havsis i Bäckfjärden.//MKA