Packat leder.

Gunder meddelar att man packat lederna kring Fjälbyn. Fjälbyn-Önnesmark-ut till kraftledningen (Botnialeden)samt upp till Hökmarksberget.

Mvh Janne.