Upprustning av ”Paradisleden” i V-Hökmark.

Micke Lundmark har gjort ett jättejobb och förbereder för en upprustning av sträckan V-Hökmark mot Paradiset för att vi ska få till en hållbar och uppmärkt sträckning mot Svarttjärn/Vallen. På denna sträcka kommer det att behövas en nyskyltning och en helrenovering av den stora bron som är på sträckan mot Paradiset. Det är en ca 10 meter lång bro som isåfall ska helrenoveras vilket kommer att kräva en ordentlig arbetsinsats. Kommer att utlysa en arbetsdag (eller 2) när det blir dags för detta projekt och hoppas på god uppslutning då. Återigen ett stort tack till Micke L som gjort flera dagars jobb redan på sträckan. // Janne.